Vi lyfter kraftvärmeverk till nya höjder.

Vi är ett skandinaviskt konsultbolag som levererar strategisk rådgivning och tjänster inom kraftvärme, från skoglig råvara till förbränning.

Med gedigen erfarenhet från skogs- och energibranschen kan kunden effektivisera och optimera sina biobränsleinköp.

Under många år har vi hunnit samla på oss erfarenhet från skogs- och energibranschen. Tack vare vår långa erfarenhet och kunskap om marknaden kan vi idag erbjuda kundunika lösningar för inköp, logistik, administration och förädling av skoglig råvara. Vi strävar alltid efter att bygga långsiktiga samarbeten med våra partners.

Långsiktighet genomsyrar allt vi gör. Både ekonomiskt och miljömässigt.

Kunskap ger utdelning

CMIK har den kompletta verktygslådan av spetskompetens från olika verksamhetsgrenar, vilket bidragit till god måluppfyllnad hos våra klienter.

Framtidens affärer är beroende av hållbarhet

Eftersom långsiktighet är viktigt för oss gäller det inte minst vårt klimat. Allt vi gör görs med miljön i åtanke.

De bästa resultaten kommer från kundanpassning

Tack vare vår långa erfarenhet och spetskompetens kan vi sätta oss in i varje kunds unika situation och hitta lösningar därefter.

Vi verkar för en mer jämlik råvarumarknad kopplad till biobränsle.

The story

Med många år i branschen har vi hunnit samla på oss djup erfarenhet från skogs- och energisektorn. Tack vare vår långa historia och gedigna kunskap om marknaden kan vi idag erbjuda kundunika lösningar för inköp, logistik, administration och förädling av skoglig råvara. Vi strävar alltid efter att bygga långsiktiga samarbeten med våra partners.

Effektivisering

Vi har sedan 2016 medverkat till effektiviseringar motsvarande 40 miljoner SEK åt våra kunder. Alla parter har samtidigt ökat sin lönsamhet.

Mindre utgifter

Vi har sänkt kundens kostnad med 6% på råvaran exklusive inköp, logistik och förädling – trots stigande bränslepriser.

Trovärdighet

Trovärdighet är avgörande för både vårt och kundens välmående. De förändringar vi medverkar i måste vara långsiktigt hållbara, för att bibehålla goda relationer med kundernas utvalda leverantörer.

Kontakt

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag att skapa en långsiktig plan för framtiden?
​Varmt välkommen att kontakta oss för mer information och personlig konsultation.

Med vänliga hälsningar
Martin Hansson

VD CMIK AB

Lär dig mer redan idag.

Hör av dig så berättar vi mer!