Vi lyfter kraftvärmeverk till en helt ny nivå!

Vi är ett unikt skandinaviskt konsultbolag som levererar strategisk rådgivning och tjänster inom kraftvärme, från skoglig råvara till förbränning.

Tack vare gedigen kunskap och erfarenhet från skogs- och energibranschen kan kunden effektivisera och optimera sina biobränsleinköp.

Under många år har vi hunnit samla på oss erfarenhet från skogs- och energibranschen. Tack vare vår långa erfarenhet och kunskap om marknaden kan vi idag erbjuda kundunika lösningar för inköp, logistik, administration och förädling av skoglig råvara. Vi strävar alltid efter att bygga långsiktiga samarbeten med våra partners.

Vi investerar vår tid i er medan ni sänker era bränslekostnader.

Kunskap ger utdelning

CMIK har den kompletta verktygslådan av spetskompetens från olika verksamhetsgrenar, vilket bidragit till god måluppfyllnad hos våra klienter.

Framtidens affärer är beroende av hållbarhet

Eftersom långsiktighet är viktigt för oss gäller det inte minst vårt klimat. Allt vi gör görs med miljön i åtanke.

De bästa resultaten kommer från kundanpassning

Vi sätter oss in i varje kunds unika behov och hjälper er att bena ut vad just ni behöver förändra för att bli ett kraftfullt värmeverk.

Det är VI som gör den största skillnaden på bränslemarknaden.

The story

CMIK grundades egentligen för mer än 10 år sedan. Jag, Martin Hansson (VD) hade länge sett ett behov av förändring av skogsindustrin och framförallt biobränslemarknaden.

Med mina 25 år inom skogsbranschen och slutligen några år som skandinavisk försäljningschef så blev allt tydligare. Jag måste vara med och påverka biobränslefrågan på mitt sätt.

Jag hade med egna ögon sett och upplevt hur olönsamt och komplicerat det varit på många platser. Det fattades rätt kompetens och ett holistiskt synsätt. Det blev många diskussioner i frågor som rör energibranschen.

Det var till slut år 2015 som jag inte stod ut av att bara se på, det var då CMIK föddes.

Effektivisering

Vi har sedan 2016 medverkat till effektiviseringar motsvarande 60 miljoner SEK åt våra kunder. Alla parter har samtidigt ökat sin lönsamhet.

Mindre utgifter

Vi har sänkt kundens kostnad med 6% på råvaran exklusive inköp, logistik och förädling – trots stigande bränslepriser.

Trovärdighet

Trovärdighet är avgörande för både vårt och kundens välmående. De förändringar vi medverkar i måste vara långsiktigt hållbara, för att bibehålla goda relationer med kundernas utvalda leverantörer.

Kontakt

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag att skapa en långsiktig plan för framtiden?
​Varmt välkommen att kontakta oss för mer information och personlig konsultation.

Med vänliga hälsningar
Martin Hansson

VD CMIK AB

Lär dig mer redan idag.

Hör av dig så berättar vi mer!