Om oss

CMIK startades med visionen att verka för en mer jämlik råvarumarknad kopplad till biobränsle. Vi är ett skandinaviskt konsultbolag som levererar strategisk rådgivning och tjänster inom kraftvärme, från skoglig råvara till förbränning.

Under många år har vi hunnit samla på oss erfarenhet från skogs- och energibranschen. Tack vare vår långa historia och gedigna kunskap om marknaden kan vi idag erbjuda kundunika lösningar för inköp, logistik, administration och förädling av skoglig råvara. Vi strävar alltid efter att bygga långsiktiga samarbeten med våra partners.

Långsiktighet och trovärdighet är viktiga ord som genomsyrar vår verksamhet – de är avgörande för både vårt och kundens välmående. Långsiktigt hållbara förändringar – både miljömässigt och ekonomiskt, är vad vi hela tiden eftersträvar.