Våra tjänster

Med många år i branschen har vi hunnit samla på oss djup erfarenhet från skogs- och energisektorn. Tack vare vårt breda kontaktnät och gedigna kunskap om marknaden kan vi idag erbjuda kundunika lösningar för inköp, logistik, administration och förädling av skoglig råvara. Vi strävar alltid efter att bygga långsiktiga samarbeten med våra partners.

Helhetsansvar för inköp och hantering av biobränsle

Kundunika planer för inköp, produktion, förädling, logistik och terminal

Hållbara lösningar

Förhandling

Administration för inköp

Försörjningsanalys biobränsle

Uppföljningar